Draenog: Cofia Ddyn Sir Benfro
  header
   
 

Cofia Ddyn...
Pembrokeshire

 

Cofia Ddyn...
Sir Benfro

Inscriptions
Mynwenta

Cofia Ddyn
Cofia Ddyn

283 Wrth fynd heibio cofia ddyn
Fel 'rwyt ti myfi a fum
Fel rwyf inneu ti a ddeu
Meddwl ddyn mae marw wneu.
PC, Llantood
1797
   
  284 Marca ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti minnau fuo:
Fel r wy i tithau ddeui,
Cofia! ddyn, mae marw fyddi.
PC, Eglwyswrw
1831
   
  285 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel r'wyt ti ninau fuom,
Fel r'yn ni tithau ddeui,
Cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Llanfair Nantgwyn
1852
   
  286 ..... 'ynd wrth fyned heibio
.... odd wyt ti finneu fio
.... yn awr tithau ? ddywi
.... ffrynd may marw fydd ...
PC, Fishguard
1809
   
  287 Cofia ffrynd wrth fyn'd heibio
Fel rwyt ti minnau fuo,
Fel rwyf fi tithau ddewi;
Cofia ffrynd mae marw fyddy.
St David's Cathedral
1861
   
  288 Cofia ffrynd wrth fyned heibio
Fel rwyt ti minau fuo.
Fel rwyf fi tidithau ddewi
Cofia ffrynd mai marw fyddi.
St David's Cathedral
1831
   
  289 Cofia ffrynd wrth fyned heibio
Fel rwyt ti minnau fuo,
Fel rwyf fi tithau ddewi
Cofia ffrynd mae marw fyddi.
St David's Cathedral
1888
   
  290 Cofia ddyn wrth basio heibio -
Fel 'r wyt ti myfi a fuo:
Fel 'r wyf fi tydi a ddewi
O cofia ddyn mae marw fyddi.
Chapel, Brynberian
1866
   
  291 Cofia ffrind wrth pasio
hibio fel rwyty finnau a
fio fel rwy finay tithay a
ddewy cofia ddyn may
mai marw a fyddi.
PC, Newport
1815
   
  292 Cofia ffrind wrth fined heibio,
fel rwyt ti minnau fio:
ac fel rwyf fi tithau ddewi,
Cofio ffrind mai marw fyddi.
Jabez, Cwm Gwaun
1857
   
  293 Cofia ddyn wrth basio heibio.
Fel 'rwyt ti finau fuodd;
Fel 'rwyf fi tithau ddewi
O! Cofia ddyn mae marw fyddi.
Caersalem, Nevern
1843
   
  294 Cofia ffrind wrth fyned heibio
Fel yr wyt ti minau fuo
Fel yr wyf fi tithau ddeui
Cofia ffrind mai marw fyddi.
Bethel, near Llanddewi Felffre
1858
   
  295 "Cofia ffrynd wrth fyned heibio,
Fel'r wyt ti y finau fuo;
Fel'r wyf fi y tithau ddeui,
Cofia ffrynd mai marw fyddi."
Bethel, Mynachlog Ddu
1882
   
  296 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt tithau minau fuo',
Fel 'rwyf finau tithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
Bethel, Mynachlog Ddu
1845
   
  297 Cofia ffrynd wrth paso heibio,
Fel rwyt ty movy a fyo.
Fel rwyf fi dydy addewy.
Cofia ffrynd mae marw fyddy.
PC, Llangolman
1819
   
  298 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn
Fel 'rwyt ti 'nawr 'run wedd y bum
Fel 'rwyff fi 'nawr 'run wedd yr êi
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Llanycefn
1864
   
  299 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Mai fel wyt ti y finnai fio.
Ac fel wyf fi tydi a ddewi,
O cofia ddyn mai marw fyddi.
Tabernacle, Maenclochog
1872
   
  300 Cofiwch ffryndiau a pherth'nasau
Fel rych chwithau buom ninnau
Ac fel rym ninnau chwithau ddeuwch
Cofiwch ffryndiau marw fyddwch.
PC, New Moat
1869
   
  301 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL RWYT TI MYFI A FIO,
FEL RWYF FY TI DI A DDEUI:
COFIA FFRYND MAE MARW FYDDI.
Seilo, Tufton
1874
   
  302 Cofia ffrynd wrth basso heibo,
Fel rwyt ti mify a fyoedd,
Fe mify tithau ddewi,
Cofia ffrynd fod marw i ty.
PC, Letterston
1870
   
  303 Cofia ffrynd wrth fyned heibio.
Mae fel 'rwyt ti nyni a fuo.
Ac fel 'r ym ni tydi a ddewi.
Ie cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Little Newcastle
1860
   
  304 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO
FEL 'RWYT TI, MYFI A FUO
FEL 'RWYF FI, TYDI A DDEUI,
COFIA FFRYND FOD MARW I TI.
PC, Little Newcastle
1921
   
  305 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL R'WYT TITHAU MINNAU FIO
AC FEL R'WYF FINNAU TITHAU DDEWY
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
PC, Little Newcastle
1874
   
  306 Cofia Ddyn wrth fyned heibio,
Mae fel yr wit ti mifinau a fi'o:
Fel mifi tithe a ddewi,
Cofia Ddyn mae marw a fyddi.
Beulah, Little Newcastle
1827
   
  307 Ystyria ddyn wrth fyned heibio,
Mai myfi fel tythau fio';
Fel 'r wyf finau tythau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Puncheston
1872
   
  308 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
MAI FEL WYT TI Y FINNAU FUO,
AC FEL WYF FI TYDI A DDEUI;
O COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
Chapel, Penffordd
1922
   
  309 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
MAD FEL RWYT TI MINNAU FUO;
FEL RWYF FI TITHAU DDEWI,
COFIA FFRYND MAE MARW FYDDI
Bethesda, near Narberth
1893
   
  310 "COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
TI SYDD NAWR A NINNAU FUO;
FEL RYM NI TYDI A DDEWI,
COFIA FFRYND MAE MARW FYDDI."
Bethesda, near Narberth
1884
   
  311 Cofia ffrynd wrth fyned heibio.
Fel 'rwyt ti myfi a fuo.
Ac fel 'rwyf fi tydi a ddewi.
Cofia ffrynd mai marw fyddi.
Bethesda, near Narberth
1860
   
  312 Cofia gyfaill wrth fyn'd heibio,
Fel 'rwyt ti myfinau fuo'
Fel rwyf fi tydithau ddeui,
Cofia gyfaill - marw fyddi.
Bethesda, near Narberth
1852
   
  313 Cofia ffrynd wrth fyned heibio,
Tydi sy'n awr a minnau fuo,
Fel ydwyf fi, tydi a ddeui,
Cofia ffrynd mai marw fyddi,
PC, Llanwnda
1889
   
  314 COFIA FFRYND, WRTH FYNED HEIBIO
LLE' RWYT TI, MINAU A FUO
LLE RWYF FINAU, TITHAU DDEUI
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
Hermon, near Crymych
1922
   
  315 "Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel rwyt ti finau a fuo:
Fel rwyf finau tithau a ddeu,
Cofia ddyn mae marw fyddi."
PC, Clydey
1861
   
  316 Cofia ffrynd wrth fyned heibio,
Fel 'r wi tithau minnau fio,
Fel rwif inau tithau ddeui,
Cofia ddun mai marw fyddy.
Llwyn yr Hwrdd, Tegryn
1854
   
  317 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL'R WYT TI Y FYNAU FUO,
FEL'R WYF FI Y TITHAU DDEIU
COFIA FFRYND, MAI MARW FYDDI.
Llwyn yr Hwrdd, Tegryn
1890
   
  318 Cofia ffrynd wrth fyned heibio,
Ti sy yn awr, finnau fuo,
Fel yr wif fi, tithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
Capel Ty Rhos, Rhos Hill
1859
   
  319 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'r wyt ti myfinnau fuo:
Fel 'r wyf finnau tithau ddeui:
Cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Cilgerran
1820
   
  320 Wrth dramwy heibo, ystyria ddyn,
Fel rwyt ti 'nawr 'run wedd y bum,
Fel rwyf fi 'nawr 'run wedd yr êi,
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, St Dogmael's
1858
   
  321 Cofia ddyn wrth deithio'r byd,
Mae fel yr wyt ti bi'r meirw y i gyd
Fel maent hwy, tithau ddeui:
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, St Nicholas
1837
   
  322 Cofia ffrynd wrth basio heibio,
Fel 'rwyt ti myfinau fuo;
Fel 'rwyf finau tithau ddeui,
Cofia hyn: mai marw fyddi.
Rhosycaerau, Strumble
1878
   
  323 Cofia ffrind wrth fyned heibio
Fod dy ddyddiau gwedi ei rhifo;
Fel rwyf fi, tidithau ddeui,
O cofia ??? mae marw fyddi.
Rhosycaerau, Strumble
1857
   
  324 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel rwyt ti myfi a fuo.
Ac fel rwyf fi tithau ddewi,
Cofia ddyn mae marw fyddi.
Harmoni, Strumble
1855
   
  325 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'RWYT TI MYFI A FUO;
FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDEUI,
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
Chapel, Croesgoch
1889
   
  326 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'RWY' TI MYFI A FUO;
FEL 'RWY' FI TYDI A DDEUI,
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI.
Chapel, Croesgoch
1900
   
  327 "COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
TYDI SY'N AWR, A MINNAU FUO;
FEL YDWYF FI, TYDI A DDEUI,
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI."
Chapel, Croesgoch
1896
   
  328 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'RWYT TI MYFI A FUO,
FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDEUI,
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
Chapel, Croesgoch
1899
   
  329 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'RWYT TI MYFI A FUO;
FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDEUI,
COFIA DDYN MAI MARW FYDDI.
Chapel, Croesgoch
1892
   
  330 Wrth fyned heibio cofia ddyn,
Fel rwyt ti ynawr bum i fy hyn
Fel rwy i yn awr tithau ddoi,
Ystyria ddyn mai marw wnei.
PC, Whitchurch
1832
   
  331 Cofia ffrynd wrth deithio ...
Fel rwyt ti bu'r meirw y ...
Fel maent hwy ti dith ...
Cofia ffrynd fod marw ....
Chapel, Felinganol
1827
   
  332 Marca frind wrth paso heibio
Fel yr wity mofine fyo
Ag fel rwify o dithe ddewy
Meddilia frind mae marw fiddy
PC, Maenordeifi
1801

2009 GM Awbery