Draenog: Cofia Ddyn Sir Frycheniog
  header
   
 

Cofia Ddyn...
Breconshire

 

Cofia Ddyn...
Sir Frycheiniog

    
Inscriptions
Mynwenta

Cofia Ddyn
Cofia Ddyn

124 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel rwyt tithau finnau fuo
Fel rwyf finnau tithau ddeui
Meddwl ddyn mau marw fyddi.
PC, Nant-ddu
1822
    
  125 Meddwl Ddyn wrth fyned heibio,
Mae fel rwyt ti myfe a fuo;
Ac fel rhwyf finau titha ddewi,
Meddwl ddyn taw marw fyddi.
PC, Llangattock
1856
    
  126 Cofia Ddyn wrth fyned heibio,
Run wedd a thi minau a fuo;
Run wedd a minnau tithau ddewi:
Meddwl ddyn mai marw fyddi.
PC, Llangynidr
1904
    
  127 Meddwl ddyn wrth fyned heibiom
Yr un wedd a thi ninnau a fuom
Run wedd a ninnau tithau ddewi
Meddwl ddyn mai marw fyddi.
PC, Llangynidr
1865
    
  128 Meddwl ddyn wrth fyned heibio
Fel r wyti myfinnau fio
Fel r wyfi y tithau ddeui
Meddwl ddyn mai marw fyddi.
PC, Llandyfaelog
1817
    
  129 Meddwl ddyn wrth fyned heibio
Fel'r wyt ti y finnau fuo;
Fel yr wyf i tydithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Llanfeugan
1836
    
  130 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel yr wyt ti minnau fio:
Fel 'rwyf finnau tithau fyddi
Meddwl ddyn mai marw fyddi.
PC, Llanfyrnach
1861
    
  131 Meddwl Ddyn wrth fyned heibio
Fel r'Wyt ti finnau fio
Fel r'Wyf fi tithau Ddewi
Meddwl Ddyn Mai marw fyddi.
PC, Llangors
1837
    
  132 Meddwl Ddyn ..... heibio
Fel r'wyt ti .......................
Fel r wyf fi tithau ddewy ?
Meddwl Ddyn mai marw fyddi
PC, Llangors
1858
    
  133 Edrych ddyn wrth fyned heibio
Fel yr wit ty/ finau fio
Fel yr wif fi tithau ddewi
Meddwl ddyn mai marw fyddi.
PC, Llangors
1894
    
  134 Meddwl Ddyn wrth fyned heibio
Fel rwy ti my finne fuo:
Fel rwy finne tithe ddeiu
Cofia Ddyn mae marw fyddu.
PC, Llanfihangel Tal y Llyn
1857
    
  135 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel 'rwyt ti minnau fuo,
Fel 'rwyf finnau tithau ddeui
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Llanhamlach
1847
    
  136 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL YR WYT TI MINNAU FIO:
FEL 'RWYF FINNAU TITHAU DDEUI
MEDDWL DDYN MAI MARW FYDDI
PC, Llanhamlach
1866
    
  137 Meddwl ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti 'nawr myfineu fuo;
Fel yr wyf fi titheu a ddewi
Meddwl ddyn mae marw fyddi
PC, Llansantffraed
1841
    
  138 Cofia DDyn wrth fyned heibio; Fel ty, di y finau fuo
Fel r'wyf fi tithau ddeui. Ystyr hyn mae marw wnadi
Brecon Cathedral
1784
    
  139 Cofia Ddyn wrth fyned heibio
Fel rwy ti finne fio
Fel rwy finne tithe ddeui
Meddwl Ddyn mae marw fyddu
PC, Defynnog
1815
    
  140 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO
FEL YR WYT Y FINNAU FUO
FEL YR WYF FI Y TITHAU DDEUI
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI
PC, Llywel
1877
    
  141 Edrech ddyn wrth fynned hibo,
fel yr wit ti finneu a fyo
fel yr wyf finneu tithe ddewi
Gwybydd ddyn may marw fyddi.
PC, Llanfihangel Nant Brân
1792
    
  142 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti myfinau fio;
Fel 'rwyf finau tithau ddeiu.
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Trallwng
1850
    
  143 Meddwl Ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwy ti 'nawr, myfinneu fuo;
Fel yr wyf fi, dithau y ddewu,
Meddwl Ddyn mae marw fyddu.
PC, Trallwng
1796
    
  144 Cofia .................................... bio
Fel r wy .............. tithau mina fuo:
Fel r wy ............ finau titha ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Llanspyddid
1843 ?
    
  145 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel rwyt tithau finnau fuo
Fel rwyf finnau tithau ddeui
Meddwl ddyn mau marw fyddi.
PC, Llanspyddid
1832
    
  146 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'R RWYT TI MINNAU FUO,
FEL RWYF FI TITHAU DDEUI,
COFIA DDYN MAI MARW FYDDI
PC, Ystradfellte
1905
    
  147 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO
FEL RWY TI FINAU FUO
FEL RWY FINAU TITHAU DDEUI
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI
PC, Ystradfellte
1843
    
  148 Gwrando ddyn wrth fyned heibio
Fel rwy ti finne a fuo
Ac rwyfi dithe a ddeui
Ymbar'to canys marw fyddi.
PC, Ystradfellte
1769
    
  149 Edrych ddyn wrth fyned heibio
Fel 'rwyt ti y finnau fio:
Fel 'rwyf fi y tithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Ystradfellte
1847
    
  150 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel rwy ti my finne fio
Fel rwy fine tithe ddeui
Meddwl ddyn mae marw fyddu.
PC, Ystradfellte
1825
    
  151 CoFia ddyn wrth Fyned heibio, Fel rw
ydu, Fina Fyuo, Fel rwi titha ddewi
CoFia ddyn mau marw Fyddi.
PC, Ystradfellte
1812
    
  152 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL'R WYT TI MINAU FUO,
FEL'R WYF FINAU TITHAU DDEUI,
COFIA DDYN MAI MARW FYDDI
Tabor, Cefncoed y Cymer
1907
    
  153 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel tydi myfinau fuo
Fel myfinau tithau ddeui
Cofia ddyn mai marw fyddi
Tabor, Cenfcoed y Cymer
1849
    
  154 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL'R WYT TI MYFI A FUO
FEL'R WYF FINAU TITHAU DDEUI,
COFIA DDYN MAI MARW FYDDI.
Tabor, Cefncoed y Cymer
1921
    
  155 Cofia ddin wrth fyned heibio,
Y lle yr wit y ti fine fio y lle yr wyi
Fine tithe ddewi,
Meddwl ddin taw marw fyddi.
PC, Llanbedr Ystrad Yw
1830
    
  156 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel r'wyt ti finnau fuo,
Fel r'wyf fi tithau ddewi,
Cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Llangenny
1836
    
  157 Meddwl ddin wrth ffyned heibio
Fel ryiti nawr fine fio,
Fel rwi fine tithai ddewi,
Cofia di taw marw fyddi.
PC, Llanelli
1835
    
  158 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel r wyt ti myfinau fuo
Fel r wyf finau tithau ddewi
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Llanelli
1840
    
  159 Wrth dramwy heibio ystyria ddyn
Fel'r wyt ti 'nawr run wedd y bum
Fel 'rwyf fi 'nawr 'r un wedd yr ei
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Llandefalle
1889
    
  160 Cofia Ddyn wrth fyned heibio
Mai fel'r wyt ti minnau fio,
Ac fel'r wyf finnau tithau ddeui
Cofia ddyn taw marw fyddi.
PC, Llandefalle
1849
    
  161 Meddwl Ddy/n wrth fyned heibio,
Fel 'rwy ti my finne fuo;
Fel 'rwy finne tithe ddeiu,
Cofia Ddy/n mae marw fyddu.
PC, Llanfaes
1815
    
  162 MEDDWL DDYN WRT [H FYNED
HEIBIO]
FEL RWY TI MY FINN [.....]
FEL RWY FINNE TITHE [.....]
COFIA DDYN MAE ..RW [..FYDDU]
Chapel, Libanus
1862 ?
    
  163 ... wyf finnau tithau ddewi
Cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Llangamarch
?
    
  164 Meddwl ddyn wrth fyned heibio,
Fel rwy ti nawr fina fuo;
Fel rwyf fi titha ddeui,
Cofia di mau marw fyddi.
Chapel, near Abercrave
1832
    
  165 Meddwl ddyn wrth fyned heibio
Fel yr witi finnau fuo
Fel yr wifi tihau ddewi
Meddwl ddyn mae marw fyddi.
Chapel, near Abercrave
1830
    
  166 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO
FEL TYDI MINNAU FUO
FEL MYFI TITHAU DDEUI
COFIA O! DDYN MAE MARW FYDDI
Horeb, Cray
1875
    
  167 Meddwl ddyn wrth fyned heibio,
Fel r wyt tithau finau fuo;
Fel r wyfinau tithau ddewi,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
Capel Yorath, Cwmgiedd
1866
    
  379 MEDDWL DDYN WRTH FYNED HEIBIO
MAE FEL 'R WYT TI MINAU FIO
AC FEL 'R WYF FI TITHAU DDEUI
MEDDWL DDYN MAE MARW FYDDI.
Capel Tynewydd, Trecastle
1868
    
  380 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO
FEL 'RWYT TI FINAU FUO
FEL 'RWYF FI Y TITHAU DDEIU
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI.
Capel Tynewydd, Trecastle
1870
    
  381 COFIA FFRYND WRTH FYNED HEIBIO,
FEL RWYT TI MINNAU FUO,
FEL RWYF FI TITHAU DDEUI,
COFIA FFRYND MAI MARW FYDDI.
Saron, Cwmwysg
1915

2009 GM Awbery