Draenog: Cofia Ddyn Sir Aberteifi
  header
   
 

Cofia Ddyn...
Cardiganshire

 

Cofia Ddyn...
Sir Aberteifi

Inscriptions
Mynwenta

Cofia Ddyn
Cofia Ddyn

333 Wrth fynd hibio cofia
Ddyn fel rwyt ti finneu
fum fel rwyf fi dithe
a ddoy. Meddwl Ddyn
mae marw a wnei.
PC, Lampeter
1734 ?
    
  334 Wrth fyned heibio cofia ddyn.
Mae fel rwy't tithau minau a fu'm.
Ac fel rwyf finau tithau a dde'i
O meddwl Ddyn mae marw a wnai.
PC, Cellan
1861
    
  335 Wrth fyned heibio cofia ddyn,
Fel yr wyt tithau, finnau fu'm:
Fel yr wyf finnau, tithau ddo'i,
O! cofia ddyn mai marw wnai.
PC, Llanfairclydogau
1876 ?
    
  336 WRTH DRAMWY HEIBIO YSTYRIA DDYN
FEL RWYT TI 'NAWR 'RUN WEDD Y BUM
FEL RWYF FI 'NAWR 'RUN WEDD YR EI
COFIA WRTH HYN MAI MARW WNEI
PC, Llanddewibrefi
1858
    
  337 Wrth fynd heibio gwel o ddyn
Fel 'rwyt tithau minau fu/m;
Fel 'rwyf finau tithau ddoi
Cofia ddyn mae marw wnai.
PC, Llansanffraed
[Llanon]

1840
    
  338 Wrth fyned heibio, cofia ddyn,
Fel 'rwyt tithau minau fum,
Fel 'rwyf finau tithau a ddeu,
Meddwl ddyn mai marw wnei.
PC, Llanbadarn Fawr
1861
    
  339 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn,
Fel 'rwyt ti 'nawr 'run wedd y bum,
Fel 'rwyf fi 'nawr 'run wedd yr êi,
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Aberystwyth
1858
    
  340 Cofia ddyn wrth fyned heibio, fel rwit tithau fine a fuo,
Fel, r wuf ynau tithau a deu, cofia ddyn marw a fyddu.
PC, Aberystwyth
1831
    
  341 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn,
Fel 'rwyt ti nawr 'r un wedd y bum,
Fel 'rwyf fi nawr 'run ......
PC, Llanilar
1863
    
  342 Cofia ddyn wrth fyned heibio
Fel yr wyt ti myfinau fio;
Fel yr wyf finnau tithau ddeui,
Cofia ddyn mae marw fyddi.
PC, Llangwyryfon
1857
    
  343 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Mae fel rwyt tithau minau a fym
Ac fel rwyf finau tithau a ddei
O meddwl ddyn mae marw a wnei
PC, Llanrhystud
1834
    
  344 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Lle rwyt tithau minau a fim,
Lle rwf fynau tithau a ddou
........................... marw wnau
PC, Llanddeiniol
1844
    
  345 Wrth fyned heibio cofia ddin
Fel yr wit ti bim i fy hin
Fel yr wif finau tithau a ddoi
Cofia ddin mae marw a wnai.
PC, Llanddeiniol
1812
    
  346 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel rwyt ti y finnau fuo;
Fel rwyf finnau tithau ddoi,
Cofia ddyn mai marw wnai.
PC, Tregaron
1835
    
  347 Cofia ddyn pan ar dy hynt,
Fel rwyt ti bum innau gynt:
Fel rwyf finnau tithau ddoi,
Cofia ddyn mae marw wnei.
PC, Tregaron
1839
    
  348 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Fel yr wyt tithau mineu fu/m
Fel yr wyf fineu tithau ddoi,
Cofia ddyn mae marw wnei.
PC, Llangybi
1831
    
  349 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Fel y rwyt mi fym fy hun
Fel y rwyf finau tithau ddoi
Cofia ddyn mai marw wnei
PC, Betws Bledrws
1846
    
  350 Wrth edrych arnaf cofia ddyn
Fel rwyt ti minnau fym
Fel rwyf fi tithau a ddoi
Cofia ddyn mae marw wnai
PC, Llanybydder
1825
    
  351 WRTH FYND HEIBIO GWRANDO DDYN,
FEL 'RWYT TITHAU FINAU FUM,
FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDOI,
COFIA HYN MAE MARW WNAI.
Chapel, Llangeitho
1911
    
  352 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL RWYT TI, NINNAU FUO.
FEL RYM NINNAU TITHAU FYDDI
YN Y GRAIAN WEDI TEWI.
PC, Llanfihangel Ystrad Aeron
1928
    
  353 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
MAE FEL 'RWYT TI, MINNAU FUO,
FEL 'RWYF FINNAU, TITHAU DDEUI;
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI.
PC, Llanfhangel Ystrad Aeron
1906
    
  354 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Mai fel rwyt tithai minnai fum
Mai fel rwyf inne tithai ddeu
Cofia ddyn mai marw wneu.
PC, Llanfihangel Ystrad Aeron
1844
    
  355 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn,
Fel 'rwyt ti nawr 'run wedd y bum
Fel 'rwyf fi nawr 'run wedd yr ei
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Llanwnnen
1846
84
    
  356 Ystyria ddyn wrth fyned heibio
Lle r'wyt ti ninau fuo,
Lle r'wyf fi tithau dduei
Cofia ddyn mae marw fyddi.
Llwynrhydowen, Rhydowen
1899
    
  357 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti myfi a fuo;
Fel 'rwyf finau tythau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
Llwynrhydowen, Rhydowen
1886
    
  358 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Fel yr wyt tithau minau fum
Fel yr wyf finau tithau ddou
Cofia ddyn mae marw a wneu.
PC, Capel Dewi
1876
    
  359 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel'r wyt tithau finau fuo;
Fel'r wyf finau tithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Capel Bangor
1870
    
  360 Cofia ddyn wrth fyned heibio
fel r'wit ti minau fuo,
Ac fel r'wif fi tithau ddoi,
Cofia ddyn mae marw a wnei.
Strata Florida Abbey
1821
    
  361 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn,
Fel 'r wyt ti nawr 'run wedd y bum,
Fel 'r wyf fi nawr 'run wedd yr ei,
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Eglwys Gwnnws,
Tanygraig

1858
    
  362 Wrth dramwy heibio, ystyria ddyn,
Fel rwyt ti nawr 'run wedd y bum,
Fel rwyf fi 'nawr 'run wedd yr ei,
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Dihewyd
1847
    
  363 WRTH FYNED HEIBIO COFIA DDYN
MAI FEL 'RWYT TITHAU MINAU FUM,
OND FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDOI,
COFIA DDYN MAI MARW WNEI.
PC, Dihewyd
1899
    
  364 Wrth fyned heibio edrych ddyn,
Fel 'r wyt tithau ninau fu'm;
Fel 'r y/m ninau tithau ddo'i,
O cofia ddyn mai marw wnai.
PC, Dihewyd
1859
    
  365 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Mae fel ?ir? wyt tithau finnau a fum
Ac fel i'r wy finnau titau a ddau
Ystyria ddyn mae marw a wnai.
PC, Llanarth
1823
    
  367 Wrth fyned heibio cofia ddyn
Mae fel rwy tithau minnau a fu'm
Ac fel rwy finnau tithau a dde'i
O meddwl ddyn mae marw a wnai.
PC, Henfynyw
1828
    
  368 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti finai fuo:
Fel 'rwyf fi tithai ddewi,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
PC, Llandysul
1856
    
  369 Wrth dramwy heibio, ystria ddyn,
Fel 'rwyt ti 'nawr 'run wedd y bum
Fel 'rwyf fi 'nawr 'run wedd yr ei,
Cofia wrth hyn mai marw wnei.
PC, Llandysul
1833
    
  370 Wrth edrych arnaf cofia ddyn,
Fel rwyt ti myfi a fum,
Fel rwyf fi tithau ddeu,
Meddwl ddyn mai marw
wneu.
PC, Llandysul
1801
    
  371 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Mae fel 'r wyt ti y finau fuo:
Ac fel 'r wyf finau, tithau ddewi,
Cofia ddyn, mae marw fyddi.
Capel Llwynadda, Llechryd
1852
    
  372 Cofia ddyn wrth fyned heibio,
Fel 'rwyt ti 'nawr minau fuo,
Fel 'rwyf fi 'nawr tithau ddeui,
Cofia ddyn mai marw fyddi.
Chapel, Blaenannerch
1859
    
  373 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL R'WYT TI MINNAU FUO,
FEL R'WYF FI TITHAU DDEUI,
COFIA DDYN MAI MARW FYDDI.
Chapel, Llwyndafydd
1931
    
  374 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO,
FEL 'RWYT TITHAU FINAU FUO:
FEL 'RWYF FINAU TITHAU DDEUI,
MEDDWL DDYN MAI MARW FYDDI.
Chapel, Beulah
1911
    
  390 Wrth fynid heibio cofia ddy/n
Fel yr wyt tithau minau fu/m
Fel yr wu (?) finnau tithau ddei
PC, Llandre
1816
    
  391 COFIA DDYN WRTH FYNED HEIBIO
FEL RWYT TI FINNAU FUO
FEL RWYF FINNAU TITHAU DDEUI
COFIA DDYN MAE MARW FYDDI
Cemetery, Talybont
1880
    
  392 Cofia gyfaill wrth fynd heybio
Fel rwyt tithau minnau a fio
Fel rwyf inau tithau a ddeui
Cofia ddyn mai marw a fyddi
PC, Cwm Ystwyth
1828
    
  393 WRTH FYNED HEIBIO COFIA DDYN
FEL YR WYT TITHAU, FINNAU FUM
FEL YR WYF FINNAU, TITHAU DDOI
O COFIA DDYN MAI MARW WNEI.
PC, Llanfair Clydogau
1888
    
  394 COFIA DDYN SYDD AR DY HYNT
FEL RWYT TI BUM INAU GYNT
FEL RWYF FINAU TITHAU DDOI
COFIA DDYN MAI MARW WNAI.
PC, Llanddewi Brefi
1887

2009 GM Awbery